PLAKACİMwww.otoplakalik.com

SÖZLEŞME

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
TEMEL KAVRAMLAR
ALICI SÖZLEŞMESİ (SÖZLEŞME) - çevrimiçi satın alımlarla ilgili bu belgede belirtilen tüm hüküm ve koşullar;
ALICI - PLAKACİM.COM tarafından sağlanan teknik imkanlar ve elektronik ödeme yoluyla portalda listelenen mal ve hizmetleri sipariş eden / satın alan ve ayrıca bu "Alıcı Sözleşmesi" şartlarını kabul eden gerçek veya tüzel kişi;
SATICI - Mal/hizmetini kullandığı sayfada online olarak satan, satış ve teslimat şartlarını belirleyen gerçek veya tüzel kişi;
PORTAL - PLAKACİM.COM'a ait mal ve hizmetler için döner alışveriş merkezi "www.plakacim.com" web sitesi;
MAL (HİZMETLER) / HİZMETLER - PORTAL'da yer alan her türlü mal, hizmet, hammadde, eşya ve diğer malzeme ve mallar (kurulumu veya herhangi bir parçası dahil);
SİPARİŞ - Alıcı'nın belirttiği adrese teslim edilmek üzere Portal'dan mal/hizmet almak için Portal'da bulunan ilgili formu doldurup elektronik ortamda SATICI'ya gönderilen mal;
ÖZEL ŞARTLAR
1. Sözleşme'nin konusu, ALICI'nın PORTAL'da yansıtılan mal/hizmetleri satın alma ve başka şekilde kişisel ve sair amaçlarla kullanma imkânıdır. Bu Hüküm ve Koşullar, şu anda PORTAL'da satılan tüm mal ve hizmetler için geçerlidir.
2. SATICI, mal/hizmetlerinin satışını PORTAL üzerinden bizzat sağlar.
3. PORTAL'DAN MAL SİPARİŞ VEREN ALICI, işbu SÖZLEŞME şartlarını tamamen kabul ettiğini beyan eder.
4. SATICI, satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce kimseye haber vermeksizin satın alma şartlarını değiştirebilir.
5. ALICI, mal/hizmet bedelini herhangi bir biçimde (online/nakit) vezne çeki veya satın almayı teyit eden başka bir belge karşılığında ödediğinde satın alma gerçekleşmiş sayılır. 6. ALICI, PORTAL'daki sipariş formunu doldurmakla, iletişim araçlarına ilişkin bilgilerin SATICI veya SATICI'nın belirleyeceği diğer kişiler tarafından kullanılmasına itiraz etmez. Bu, gelecekte çeşitli indirim şirketlerinin ve diğer ilgili bilgilerin ALICI'ya gönderilmesini içerir.
7. ALICI, SATICI'nın yükümlülüklerini yerine getirmesini sipariş yoluyla üçüncü kişilere emanet etmesine itiraz etmeyecek ve SATICI, bu SÖZLEŞME'nin ötesinde üçüncü kişilerin siparişle ilgili eylemlerinden sorumlu olacaktır. 8. SATICI, ALICI tarafından verilen yanlış bilgiler nedeniyle siparişin yerine getirilememesinden sorumlu değildir.
9. ALICI, teslimat veya diğer sorunlarla ilgili Şikayetlerini elektronik ortamda PORTAL yönetimine iletebilir. 10. Aksi talep edilmedikçe sipariş, belirtilen adreste alıcıya ve/veya herhangi bir üçüncü kişiye elden teslim edilecektir.
11. Gönderilen malı teslim alan ALICI (veya üçüncü bir kişi), ürünü kargo görevlisinden teslim alırken yerinde muayene etmelidir. Kontrolden sonra ALICI (veya üçüncü bir kişi) malın teslimini teyit eden bir belge imzalar ve mal üzerinde herhangi bir hak talebi olmadığını beyan eder. 12. İlgili teslimat belgesinin karşılıklı olarak imzalanmasından sonra mallarda meydana gelebilecek hasarlardan ALICI sorumludur.
13. ALICI'ya teslim edilen mallar ile ilgili mevzuat tarafından belirlenen her türlü teknik vb. gerekli belgeler sağlanır.
14. PORTAL'daki malların fiyatı SATICI tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.
15. Banka kartı ile online ödeme yaparken, bankacılık hizmeti veren firma, işlemin dolandırıcılık veya diğer yasa dışı amaçlarla yapıldığını tespit ederse ödemeyi iptal edebilir. Bu gibi durumlardan doğabilecek ihtilaflardan SATICI ve PORTAL sorumlu değildir.
16. Malların iade şartları "Tüketicilerin Haklarının Korunması Hakkında" kanunla düzenlenir. SATICI'nın kusurundan kaynaklanmayan durumlarda malın iade edilmesi durumunda iade ile ilgili masraflar ALICI'ya aittir.
17. Malların amacına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle ALICI'nın uğrayacağı zararlardan SATICI veya PORTAL sorumlu değildir.
18. SATICI, haklarını üçüncü kişilere devredebilir.
19. Mal/hizmet için garanti süresi, malın üreticisi tarafından belirlenir.
20. SATICI ve PORTAL ofisleri çalışma saatleri içerisinde iş mevzuatı gereklerine uygun olarak faaliyet göstermektedir.